Thursday, April 5, 2012

Turunnya Nabi Isa A.S - Ustaz Kazim Elias
"One heart cannot serve two master" - Isa AS

Sesungguhnya turunnya kembalinya Nabi Isa A.S ialah untuk menjadi hakim yang adil dan menghapuskan golongan² kafir.

Dia tidak akan menerima wahyu baru kerana wahyu ALLAH S.W.T telah lengkap menerusi Nabi Muhammad S.A.W. Ianya akan diteruskan olen Nabi Isa berpandukan Quran dan Hadis Rasulullah S.A.W.

1. menghapuskan salib².
2. memunahkan semua gereja.
3. membunuh segala babi / khinzir.

Pepecahan umat islam berpunca dari jarum² kafir dan dari campur tangan mereka.

1. untuk menjadi hakim sebagaimana hakim yang seadil-adilnya.
2. maka Nabi Isa A.S akan memecahkan segala kayu palang di gereja yang menjadi iktiqad mereka (kafir).
3. dan akan dibunuhnya segala babi².

No comments:

Post a Comment